WEBSITE IN ONTWIKKELING

ITCO

Transformatieve coaching/mediation is een effectieve vorm van conflictoplossing. Conflicten worden niet “geschikt” maar daadwerkelijk in de kern opgelost. Het denken in mogelijkheden vanuit innerlijke kracht staat daarbij voorop.

Daarbij gaat het om de vraag hoe het conflict is ontstaan en onze emoties een echte oplossing in de weg staan. Inzicht in eigen handelen, gedrag en gevoelens maakt de weg vrij om het probleem ook echt en naar tevredenheid te kunnen oplossen. Mensen ervaren een gesprek hierover als zeer waardevol: “eindelijk begrijp ik het!”. Hierdoor ontstaat als vanzelf ook begrip voor de ander. Het bijzondere van deze methodiek is dat je de ander niet nodig hebt om het conflict te kunnen oplossen.

 

Doelstelling ITCO

ITCO Coaches/Mediators zijn opgeleid tot transformatief mediator/coach.
Zij zijn deskundig en gecommitteerd om conflicten en problemen te transformeren, zodanig dat mensen zich vrij voelen, ruimte ervaren en zelf in staat zijn hun problemen naar tevredenheid op te lossen.
Voor elk conflict is een oplossing. Of de ander wel of niet bereid is mee te werken is daarbij irrelevant.
Er is altijd een ITCO coach/mediator bij je in de buurt die daarin voor jou het verschil kan maken en je daarover graag informeer.
Zij zijn je graag van dienst.

 

Kwaliteit

Kwaliteitsborging vindt plaats middels het ITCO kwaliteitssysteem.
Dit betekent onder meer dat de ITCO coaches/mediators zich doorlopend blijven ontwikkelen door bijscholing, trainingen en onderlinge toetsing.

 

Vragen

Als je een vraag hebt over:

  • Transformatieve Coaching/Mediation
  • Wat een ITCO Coach/Mediator voor jou kan betekenen
  • De geschillenregeling
  • Hoe je als coach/mediator lid kunt worden van ITCO
  • of elke andere vraag

Neem dan contact op!